Friday, February 3, 2023

Wearing Too Many Hats

A doctor and an independent curator, one by education, one by passion; Vittorio Urbani says “Basically my attitude is “caring”, so giving pills, or deciding how to hang a painting - more or less...

‘İlham Perisi*’ İle Havacılık Tarihine Zamanda Bir Yolculuk

İlk tayyare fabrikasının ve okulunun kuruluş, Türk havacılığının doğuş yeri olan Yeşilköy’deki İstanbul Havacılık Müzesi’ni ziyaret ettik ve Hava Binbaşısı, Havacılık Müzesi Komutanı Sayın Ismail Dindar ile müzenin tarihçesine ve koleksiyonuna dair bir söyleşi...

İnsanı Besleyen Güzel Bir Hastalık

Huma Kabakcı küçük bir çocukken babası Nahit Kabakcı’nın adına başlattıǧı ve yönettiǧi koleksiyonu çok genç bir yaşta, babasının beklenmedik,vefatı ile devraldı ve bugünlere getirdi. Gencecik yaşında karşı karşıya kaldığı bu üzüntüye raǧmen, koleksiyonu son...

Like A Mistress in Canvas Hiding Under My Bed

Louis Nègre, a Senior Advisor and co-founder of Pera Capital Partners, has over 16 years of transaction experience in Turkey. Louis has a background in investment banking working for a subsidiary of BNP Paribas...