Finans, plastik sanayi, yöneticilik, girişimcilik ve daha birçok alanda öncülük yapan, ayrıca genç sanatçılara ve kadın girişimcilere destek veren Ahu Büyükkuşoğlu Serter ikinci jenerasyon bir koleksiyoner. Ailece Türkiye’de sanata ve sanatçılara verdikleri destek ile bilinen Büyükkuşoğlu ailesinin büyük kızları Ahu Büyükkuşoğlu Serter ile sanat ve koleksiyon üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Ahu Büyükkuşoğlu Serter İle Sanat Ve Koleksiyon Üzerine

Sizce koleksiyonerlik nedir?  

Benim için koleksiyonerlik keşfetme üzerine kurulu bir kavram ve aynı zamanda da bir aile geleneği. Ciddi emek ve enerji isteyen bir uğraş. Koleksiyoner olmak sürekli okumayı ve değişimlere ayak uydurmayı gerektiriyor. Bir koleksiyon yapmak sadece eser toplamaktan ibaret değil, toplarken kurulan dostlukları, ve alınan eseri gereğince koruyup yeri geldiğinde paylaşma sorumluluğunu da beraberinde getiriyor.

Sizce koleksiyoner toplum için nasıl bir deǧer yaratır, misyonu nedir? 

Koleksiyonerin misyonu koleksiyonunu ve kendisini sürekli geliştirerek  hem sanatçıları desteklemek, hem de koleksiyonunu toplumla paylaşarak, sanatın kendisine kazandırdığı bakış açısını kitlelere yansıtmaktır. Sanat, yeri geldiğinde toplumun içinde yaşadığı durumu yansıtır, günceli barındırır, geçmişi onurlandırır, geleceği şekillendirir. Koleksiyoner de bu bağlamda o değerlerin transferi için bir aracıdır.

Full article: http://www.artfulliving.com.tr/sanat/ahu-buyukkusoglu-serter-ile-sanat-ve-koleksiyon-uzerine-i-1459