4 – 22 yaş arası çocuklar ve gençler için düzenlenen eğitsel sanat atölyeleri, çocukların küçük
yaşlarda sanatla yaşamayı ve düşünmeyi öğrenmelerini, gençlerin ise sanatı bir hayat duruşu olarak benimsemelerini amaçlamaktadır. Bu kazanımlar, toplumumuz için ileriye dönük bir yatırımdır. Bir ülkenin sanata verdiği değer, o ülkenin diğer ülkelere oranla hangi çağdaşlık seviyesinde olduğunu belirleyen önemli bir faktördür.