Panel: Değişim Sanatı: Kültürel Sağkalım İçin Stratejiler
15. İstanbul Bienali’nin komşu etkinlikler programı kapsamında gerçekleştirilmektedir.
AÇIK DİYALOG İSTANBUL

Basın Bülteni:
Moderatör: Vittorio Urbani
Konuşmacılar: Ayşe Erek, Beral Madra, Mehmet Kütükçüoğlu
Düzenleyen: Açık Diyalog İstanbul ve Nuova Icona
Küratörler: Billur Tansel ve Vittorio Urbani
Not: Panel dili İngilizcedir, çeviri yapılmayacaktır.
Tarih: 15 Eylül 2017, Cuma
Yer: Cezayir, Firuzağa Mahallesi, Hayriye Cd. No: 12, İstanbul
Saat: 10:00 – 12:00

“Bienal, diyalog için bir platform ve çeşitli görüş, bakış açısı ve toplulukların birlikte yaşayabileceği bir format olabilir.” Elmgreen ve Dragset

15. Istanbul Bienali küratörleri Elmgreen ve Dragset, Bienali çeşitli görüş, bakış açısı ve toplulukların bir arada yaşayabilecekleri bir diyalog platform olarak betimlemişlerdi. Açık Diyalog Istanbul ve Nuova Icona ise, bu düşünceden yola çıkarak, ‘Değişim Sanatı: Kültürel Sağkalım için Stratejiler’ Panelini kurguladılar. Bu çerçevede konuşmak üzere konuyla ilgisi olan, değişik disiplinlerden panelistler davet ettiler. Kültürel perspektifler ve sanatsal pratiklerde
değinilecek konular arasında olacaktır.

Panelin moderatörlüğü, Vittorio Urbani (Küratör, Nuova Icona Kurucusu) tarafından yapılacaktır. Konuşmacılar ise Akademisyen ve Sanat Tarihçisi Ayşe Erek, Sanat Eleştirmeni ve Küratör Beral Madra, Teğet Mimarlık Kurucusu ve 2016 Venedik Mimarlık Bienali Türk Pavyonu Eş-Küratörü Mehmet Kütükçüoğlu olacaktır. Bu proje 15. İstanbul Bienali’nin komşu etkinlikler programı kapsamında ve Cezayir ev sahipliğinde gerçekleştirilmektedir.

”İyi Bir Komşu”, Açık Diyalog İstanbul ve Nuova Icona işbirliği ile disiplinler arası ve kültürler arası diyaloğu temsil edecek, farklı özgeçmişlerden gelen ve farklı ilgi alanlarına sahip bu profesyonellerin aynı konuyu nasıl ele aldıklarını, yaklaşımlarının ve analizlerinin nasıl farklı olabileceğini inceleyeceğiz. Bu panel katılımcıları farklı bienallerde deneyim sahibi oldukları için, farklı ülkelerdeki bienal örnekleri, görsel kültür ve bir diyalog/kültürel aracılar olarak etüd
edilecektir. Şehrin dokusu ve mimarisi, var olan sanat kurumları, bağımsız insiyatifler, var olan kültür politikaları, alternatif mekanlar yaratma ve çözüm arama, şehir, komşuluk, yeni potansiyeller, rollerin paylaşımı, yönetim biçimleri ve kurumların sanatçılarla ilişkileri tartışılacak konular arasında yer alacaktır.

AÇIK DİYALOG İSTANBUL HAKKINDA
Açık Diyalog İstanbul, 2015 yılının temmuz ayında, Billur Tansel tarafından göçebe bir uluslararası çağdaş sanat projesi olarak kuruldu.

Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirdikten sonra, 2016 senesi Ekim ayından beri Teşvikiye’de Valikonağı Caddesi’nde kurulu bir düzende çeşitli alanlardaki faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Şirketimiz yürüttüğü eğitim programlarının dışında, küratoryel çerçevede projeler üretmekte, gerçekleştirmekte ve sanat kurumlarına, koleksiyonerlere, sanat alanında kariyer planlayan öğrencilere, sanatçılara danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Açık Diyalog İstanbul, uzman bir eğitim kadrosu ile, 4 ile 22 yaş arası çocuklara ve gençlere yönelik tasarlanmış programların yanı sıra yetişkinler için özel olarak hazırlanmış paneller, seminerler, paneller organize etmektedir.

Kurumun, önemli misyonlarından birisi de sanatçılar, küratörler ve yazarlar arasındaki kültürlerarası diyaloğu geliştirmek, desteklemek ve uluslararası bir seviyeye taşımaktır.

Açık Diyalog İstanbul ayrıca genç küratörlere, sanatçılara ve yazarlara yeni platformlar sağlarken bu alanda deneyime sahip olmayan sanat öğrencilerine de eğitim fırsatı yaratmayı amaçlamaktadır.

NUOVA ICONA HAKKINDA
Nuova Icona, “çağdaş görsel sanatların desteklenmesi ve tanıtımı için 1993 yılında Venedik’te bir grup özel kişi tarafından kurulan, kar amacı gütmeyen kültürel birliktir. Dernek, sanatçıların projelerini geliştirmelerinde yardımcı olur. Sanatçıların projesini toplumla ilişkilendirmek ve onları finanse etmek için işbirliği ve sponsorluk arar. Çağdaş sanatta deneysel bir tutum sergileyen Nuova Icona, kendisini organizasyon unsuru, halk ile sanatçı arasındaki aktif
katman, yeni projelerin gerçekleştirilebileceği bir atölye olarak görüyor.