Bir Konferans: ‘Kültür Mirası ve Komşuluk İlişkileri’
15.inci Istanbul Bienali’nin Komşu Etkinlikleri Programı
Kapsamında ‘İYİ BİR KOMŞU’ etkinliğinin bir parçasıdır.
AÇIK DİYALOG İSTANBUL
Basın Bülteni
Moderatör: Doç. Dr. Nevra Ertürk
Konuşmacılar: Prof. Dr. A. Zeynep (Nayır) Ahunbay, Prof. Dr. Ali Akay,
Prof. Dr. Asuman Türkün, Murat Germen
Küratörler: Billur Tansel ve Prof. Dr. Ufuk Kocabaş
Organizasyon: Açık Diyalog Istanbul
Tarih: 16 Eylül 2017
Mekan: Akbank Sanat ev sahipliğinde, Istiklal Cad. No:8, Beyoğlu, Istanbul
Bir Konferans: ‘Kültür Mirası ve Komşuluk İlişkileri’: 11:00-13:00

“İyi bir komşu, ev kavramını farklı açılardan ele alacak: gündelik deneyimlerin, davranış rutinlerinin ve değerlerin oluştuğu bir alan olarak tanımlanan ev, aynı zamanda bir aidiyet — bir “kök salmışlık” — duygusunu ortaya çıkaran bir yerdir. Bu bağlamda, özel alanlarla ilişkilenen farklı yaşam tarzları ile içinde yaşayanlar olarak bizlerin evdeki alanlarımız en iyi şekilde kullanma ve kişiselleştirme biçimlerimizi araştıracak,” Michael Elmgreen ve Ingar Dragset.

15. İstanbul Bienali, Elmgreen ve Dragset küratörlüğünde ‘Iyi Bir Komşu’ kuramını ve bunun çok yönlü anlamlarını incelerken, Açık Diyalog Istanbul’un daveti ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Nevra Ertürk’ün moderatörlüğünü üstlendiği konferansta, ‘Kültür Mirası ve Komşuluk İlişkileri’ konusuyla ilgisi olan farklı disiplinlerden (bir mimar ve koruma uzmanı, bir sosyolog, bir şehir ve bölge planlama uzmanı, bir sanatçı) akademisyenler konuşmacı olarak yer alacaklardır. Ayrıca eş-küratörlük görevini kabul eden Prof. Dr. Ufuk Kocabaş’ta, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı olarak bu alanda önemli çalışmalara imza atmış bir UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras Ihtisas Komitesi Üyesidir.

Ev kavramını farklı açılardan ele alacak Bienal “ev”in nasıl farklı kimliklere dair ipuçları barındırabileceğini ve tarih boyunca kendini ifade etmenin bir aracı olarak nasıl işlev gördüğünü inceleyen projelere yer verirken, Açık Diyalog İstanbul’da buna paralel olarak farklı disiplinlerden 4 konuşmacıyı, kendi perspektiflerinden ‘İyi Bir Komşu’ konusunu irdelemek üzere davet ediyor; Mimar ve Koruma Uzmanı Prof. Dr. Zeynep A. (Nayır) Ahunbay, Sosyolog Prof. Dr. Ali Akay, bu konularda çalışmaları olan akademisyen, sanatçı Murat Germen, Şehir ve Bölge Planlama Uzmanı Prof. Dr. Asuman Türkün.

Miras kavramı kolektif hafızanın bir parçasıdır. Kültür mirası ise, insanların toplumsal aidiyet duygusunu oluşturan bir araçtır. Panelde, komşuluk ilişkilerimiz, ortak miras, kültür, bellek, kolektif hafıza, barış, hoşgörü kültürü kavramları çerçevesinde tartışılacak; aidiyet konusu kültür mirası çerçevesinde, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte komşuluk ilişkileri üzerinden değerlendirilecek; Kosova ve Bosna’da multietnik toplulukların komşuluk ilişkileri ve savaş sonrası durumu da ele alınacaktır. Konferansta ayrıca göç konusu, diyalog kurma ve artırma da kültür mirasının rolü üzerinden irdelenecektir. Bulunduğumuz coğrafyada geçmişten izlerle, tarihi eserlere komşu olarak yaşamak, beraberinde önemli sorumluluklar da getirir; bu durumu değerlendirmek bizlere farklı açılardan konuyu analiz etme imkanı verecektir.

Bu proje 15. İstanbul Bienali’nin komşu etkinlikler programı kapsamında, Akbank Sanat iş birliği ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu desteği ile gerçekleştirilmektedir.