Article on Crossing Lines on the Artful Living Online Magazine

Sınırları Aşmaya Niyetli Bir Sergi

Sanatçıları, küratörleri ve sanat dünyasının profesyonellerini bir araya getirmeyi hedefleyen Uluslararası sanat projeleri Open Space İstanbul ve Açık Diyalog İstanbul, Londra’daki sergilerinin ve İstanbul’daki lansmanın ardından Londra’daki Gallery on the Corner’de yer alan “Sınırları Aşmak” adlı yeni sergilerinin hazırlıklarını tamamlama aşamasındalar. “Sınırları Aşmak” her bireyin yaşamı boyunca deneyimlediği yabancılaşma ve başkalaşma sürecini, farklı geçmişlerden ve milletlerden yedi sanatçının yorumları aracılığıyla izleyicilere sunuyor.

Sergi, daima devam eden bu kimlik arayışlarını sanatçıların bakış açılarından ele alıyor. Sergide yer alan sanatçılar: Ergin Çavuşoğlu, Nezaket Ekici, Özlem Günyol & Mustafa Kunt, Paul Hodgson, Antonio Riello, Taus Makhacheva.

Bireysel ve toplumsal kimlik kavramlarını belirleyen nitelikleri sık sık araştıran sanatçılar eserleri yoluyla birey, toplum ya da ulus olarak kim olduğumuza dair bir algı oluştururlar. Aynı zamanda da kalıpları ve alışkanlıkları sorgular, toplumsal cinsiyet, cinsellik, ırk, milliyet ve miras gibi özellikleri araştırırlar. Bu nedenle sanatçıların “Sınırları Aşmak” konusundaki tepki ve yorumları büyük önem taşıyor.

Özlem Günyol ve Mustafa Kunt’un Sahnede adlı videosu, gerçek protesto gösterilerinde çekilmiş fotoğraflardan alınma protestocu duruşlarını temel alan performatif sahnelerden oluşuyor, Paul Hodgson’un İsimsiz 7 ve İsimsiz 9 adlı resimlerinin ikisi de, daha incelikli bir yaklaşımla, tek bir imge içinde farklı türde resim dilleri kullanıyor. Ergin Çavuşoğlu’nun Mankenlerin Dirilişi adlı videosu ayrıntılı ve betimleyiciyken Asılmış Adam adlı rölyefi, kimliği ve bu kimliğin parçası olarak acı çekmeyi ele alırken daha doğrudan bir yaklaşımı benimsiyor. Antonio Riello’nun sanatsal pratiği, bugünkü sanatsal üretimi bir anlamda “kimlik kaçakçılığı”nın girift ve ritüel bir biçimi olarak benimsiyor. Nezaket Ekici’nin Örtme ve Gösterme adlı videosunda, sanatçının mahremi ve açıklığı oyunbaz bir kendini gösterme biçimiyle görünürlüğün ve gizlemenin politikasını kullanarak araştırdığı görülüyor. Son olarak Taus Makhacheva, Kilim adlı videosunda, eski bir Dağıstan kilimine devamlı olarak sarınıyor ve onu açıyor. Kilimin deseni, Cennet Bahçesi’ni simgeliyor. Sergi 10-20 Kasım arasında ziyaret edilebilir.